Kompleksowa obsługa

Naszym klientom oferujemy usługi z zakresu:

 • archiwizacji dokumentów
 • prowadzenia ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenia rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku VAT,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • sporządzania miesięcznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT,
 • sporządzania rocznych zeznań podatkowych,
 • sporządzania informacji statystycznych dla GUS,
 • rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Klienta, osób z nim współpracujących i pracowników, sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i przekazywanie ich drogą elektroniczną do właściwych oddziałów ZUS.