Długoletnie doświadczenie

Biuro Rachunkowe działa na rynku od kwietnia 1992r.


Właściciel firmy - Doradca Podatkowy Barbara Kulesz - posiada nadane przez
Ministra Finansów uprawnienia Doradcy Podatkowego - numer wpisu 03600.

Biuro Rachunkowe jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
świadczonych usług.